Köpvillkor


1. Företagsinformation

Reseadapter.com tillhandahålls av Jakob Naredi AB med organisationsnummer 556878-9597. Adress till företaget är Spikvägen 28, 126 38 Hägersten och telefon 073-6106708. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

3. Frakt & fraktmetoder

3.1 Fri frakt

Vi tillämpar fri frakt på samtliga beställningar inom Sverige som standard. Eventuella tilläggstjänster relaterade till frakt kan kosta pengar vilket visas i kassan.

3.2 Leveranser

Vi skickar din beställning snarast och levererans sker normalt inom 1-3 dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället eller till närmsta ombud.

3.3 Ej uthämtade paket

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-. Detta belopp dras från återbetalningen till dig.

4. Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar från den dag du tog emot varan. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten. Vid skadad förpackning har vi rätt att göra ett prisavdrag.

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Oftast går det dock betydligt snabbare.

Observera att ångerrätten inte gäller hygienprodukter. Vilka dessa är framgår av produktsidan.

Om du ångrar dig besöker du vår returportal. Här fyller du vilka produkter du önskar returnera och anledning. Du köper även en fraktsedel. För närvarande kostar returfraktsedlar 45 kr/st.

5. Felaktiga varor och reklamationer

5.1 Vid leverans

När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till info@reseadapter.com så får du vidare instruktioner.

5.2 Reklamationer

Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag. Reklamation görs till info@reseadapter.com. Tänk på följande innan du reklamerar:

 • Vi undersöker så att inte för mycket strömförbrukning anslutits till adaptern. Varje adapter är märkt med en max ampere som ej får överskridas. Om detta gjorts är det ej en godkänd reklamation.

5.3 Garanterat rätt adapter

Vi garanterar att den adapter du köper fungerar till det land du besöker. Annars får du pengarna tillbaka för din adapter som du även får behålla! Se villkor nedan:

 • På respektive lands sida på reseadapter.com anges vilka typer av uttag som används i landet. Visar det sig att att du vid ett besök i landet upptäcker att det används en annan standard (som ej visas på sidan) och detta påverkat dig på din resa har du rätt till återbetalning.
 • Vi behöver en bild på din uttaget tillsammans med adaptern och din förbrukare (på samma bild). Du behöver också skicka med en resehandling som visar att du varit i landet. Detta skicka du till info@reseadapter.nu.
 • Uttag som bara finns på hotell är undantagna då de ofta är anpassade för turister. Dvs. uttagen ska vara allmänt använda i landet eller på turistorten. Tex. på restauranger, barer eller i hem.
 • Typ A och Typ B är ojordade och jordade uttag av samma typ. “Fel” mellan dessa ingår därför inte i garantin.
 • På samma sätt ingår inte fel i olika typer av europeiska uttag där det inte behövs någon adapter för svenska förbrukare.
 • Du måste kontakta oss inom ett år från köptillfället.
 • Återbetalning sker för maximalt en adapter per hushåll.
 • Garantin gäller inte för adaptrar i kategorin “För utländska gäster”. Dvs adaptrar för andra länders förbrukare i Sverige.

6. Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Dintero tillsammans med samarbetspartners.

6.1 Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

6.2 Faktura & delbetalning

I samarbete med Walley erbjuder vi faktura och delbetalning. Faktura innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig. En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Fullständiga villkor för Walley hittar du här och SECCI .

På my.walley.se kan du se och betala alla dina fakturor från Walley.

7. Kontakt & Kundtjänst

Kontaktuppgifter till oss finner ni här.

8. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

9. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

10. Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

11. Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol. Kunden har även rätt att pröva sin rätt i Allmänna Reklamationsnämnden.

Bilaga 1, Behandling av personuppgifter

Jakob Naredi AB, org. nr. 556878-9597, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://reseadapter.com och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Jakob Naredi AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig mail- och/eller sms-aviseringar om leveransstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Jakob Naredi AB:s erbjudanden och tjänster. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Jakob Naredi AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Jakob Naredi AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Jakob Naredi AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Jakob Naredi AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Jakob Naredi AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Jakob Naredi AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Jakob Naredi AB via info@reseadapter.com. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade. • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna. • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Jakob Naredi AB:s berättigade intressen. Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00. ___________________

Varför välja reseadapter.com?

Varukorg
0
  0
  Varukorg
   Calculate Shipping