Cooköarna

Planerar du att besöka Cooköarna och undrar om du behöver en adapter?

Du behöver en adapter!

Elektricitet i Cooköarna

Standardspänningen i Cooköarna är 230-240 V och standardfrekvensen är 50 Hz.

Kontakter och eluttag i Cooköarna?

I Cooköarna är eluttagen av Typ I. Kolla in följande bilder.