Komorerna

Planerar du att besöka Komorerna och undrar om du behöver en adapter?

Du behöver inte en adapter

Elektricitet i Komorerna

Standardspänningen i Komorerna är 230 V och standardfrekvensen är 50 Hz.

Kontakter och eluttag i Komorerna?

I Komorerna är eluttagen av Typ C. Kolla in följande bilder.