Costa rica

Planerar du att besöka Costa rica och undrar om du behöver en adapter?

Du behöver en adapter!

Costa Rica har samma typ av eluttag som i Nordamerika. Eluttagen och adaptrarna finns i två olika varianter. Typ A har enbart plats för två parallella platta stift och denna typ av eluttag är ojordat. Typ B är ett jordat uttag och har ett extra hål för ett runt stift (jorden).

En reseadapter av typ A fungerar i eluttag av både typ A och B. Däremot ska du bara använda den med ojordade förbrukare. I eluttag av typ A kan du inte använda adaptrar av typ B.

I Costa Rica finns båda typerna av eluttag. I äldre byggnader är dock typ A vanligast. Har du med dig både jordade och ojordade förbrukare rekommenderar vi därför att du tar med dig både en adapter för typ A och en för typ B till Costa Rica.

Elektricitet i Costa rica

Standardspänningen i Costa rica är 100-125 V och standardfrekvensen är 50/60 Hz.

Kontakter och eluttag i Costa rica?

Costa rica är eluttagen av Typ A och Typ B . Kolla in följande bilder.

Reseadapter till Costa rica

Du behöver en adapter för att kunna använda svenska kontakter i Costa rica. Här ger vi några förslag på reseadaptrar som fungerar.