Danmark

Planerar du att besöka Danmark och undrar om du behöver en adapter?

Du behöver kanske en adapter

Trots närheten från Sverige så kan det behövas en adapter när du reser till Danmark. Danska eluttag är nämligen inte alltid som våra svenska. Det du måste göra är att skilja på jordade och ojordade uttag och förbrukare.

Ojordade förbrukare

Ojordade förbukare behöver ingen adapter i Danmark. Du känner igen en ojordad förbrukare på att de oftast är platta (så kallad europlugg) eller att de inte har metall på sidorna av kontakten.

Jordade förbrukare

Om du ska använda jordade förbrukare måste du ha en adapter i danska eluttag av typ K. Annars utsätter du dig för potentiell fara! Du känner igen jordade apparater på att de har runda stickkontakter med metallytor på sidorna och ibland undertill. Är du osäker, kolla i manualen för din apparat. Det är aldrig någon fara att använda en reseadapter om din förbrukare är ojordad (dvs det är aldrig fel att ha en adapter).

Elektricitet i Danmark

Standardspänningen i Danmark är 230 V och standardfrekvensen är 50 Hz.

Kontakter och eluttag i Danmark?

I Danmark är eluttagen av Typ K. Kolla in följande bilder.

Mindre vanliga kontakter

Det förekommer även uttag av Typ C. Vill du vara på den säkra sidan köper du med dig en adapter som klarar dessa standarder.

Reseadapter till Danmark

Du behöver ingen adapter för Danmark för att använda svenska kontakter.